Musa Kâzım Yalım (Kâzım Hoca) - Hasaoğlan Köy Enstitüsü Mezunu, Emekli Öğretmen. Halen Ankara’da yaşıyor. Güzel sanatların hemen hemen her dalıyla ilgileniyor; anılarını yazıyor, resim çiziyor, ut çalıyor. Kâzım Hoca, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kendisine,

köyüyle olan sevgi bağını koparmadan, hayatı ve hümanizmi öğrettini söylüyor!